Soort lidmaatschap

You have selected the Huurder Basis membership level.

De prijs voor lidmaatschap is nu 0.00€.

Lidmaatschap verloopt na 1 Jaar.


Account informatie Heb je al een account? Log hier in

LAAT DIT LEEG

Informatie


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bij Moeders Thuis

Deze voorwaarden gelden vanaf 26-01-2024

Algemeen

  • Bij Moeders Thuis verhuurt ruimtes aan mensen die op een integere wijze met hun cliënten/ klanten omgaan.

  • Bij Moeders Thuis behoudt het recht om een retreat of activiteit te annuleren.

  • Alle informatie op de website (www.bijmoedersthuis.nl) en op de flyers is onder voorbehoud van wijzigingen, correcties en typefouten.
  • Huurders en bezoekers verplichten zich de huisregels en algemene voorwaarden van Bij Moeders Thuis in acht te nemen.
  • Het is huurders niet toegestaan producten te verkopen in de ruimtes tenzij dit uitdrukkelijk is afgesproken met de beheerder van Bij Moeders Thuis.

 

Graag rekening mee houden

We waarderen dat je de ander in zijn eigen waarde laat. We nodigen je uit om de plek iets mooier achter te laten dan je aankwam, zo draag je bij aan het geheel (gezamenlijk creëren). We gaan zorgzaam om met de natuurlijke bronnen: water, elektriciteit, licht en verwarming.

Parkeermogelijkheden/fiets

Kom bij voorkeur met de fiets en zet deze aan het begin van de parkeerplaats vlakbij het houten bankje. Indien een bezoeker toch gebruik wil maken van een parkeerplek dan kan dat bij voorkeur direct links na het inrijden van het hek (Niet mogelijk wanneer er grasrollen liggen)

Betaling deelname aan een activiteit

Huurders die een activiteit organiseren zullen zelf communiceren over de betaling van hun activiteit. Bij Moeders Thuis neemt hierin niet deel, uitgezonderd de “Bewust Samen Zijn” activiteiten. Mocht er toch onverhoopt iets zijn wat een deelnemer over de locatie , huurder of activiteit wilt melden dan is het verzoek dit persoonlijk te richten aan de beheerder Claudia van Bij Moeders Thuis. info@bijmoedersthuis.nl.

Wijzigingen algemene voorwaarden

De beheerder, verhuurder, masseur en organisator van Bij Moeders Thuis, Claudia de Jongh behoud het recht om in de toekomst wijzigingen in de algemene voorwaarden te maken.

Reserveren van een massage

Reserveringsmogelijkheden

Iedereen kan via de website www.bijmoedersthuis.nl een reservering maken voor een massage.

Annuleringsvoorwaarden en wijzigingsmogelijkheden bij massage

Wilt u de massage afspraak tot 24 uur van tevoren wijzigen of annuleren? Dan zijn er geen kosten aan verbonden.
Wilt u de massage afspraak wijzigen of annuleren binnen 24 uur? Of komt u niet opdagen? Dan bereken ik het gehele tarief van de massage. U kunt eventueel uw afspraak verzetten naar een andere datum wanneer u binnen 24 uur na uw afspraak contact opneemt. Ik reken daarvoor 15 euro. Deze kosten bereken ik omdat de ruimte speciaal voor u gereserveerd is en dan niet beschikbaar is voor anderen, daarnaast heb ik er werk aan om de datum om te zetten.

Aansprakelijkheid massage

Ik, Claudia de Jongh, ben niet verantwoordelijk voor enige schade, in welke opzicht dan ook, aan het lichaam naar aanleiding van een door mij uitgevoerde massage. De massages die ik geef zijn niet medisch, maar puur ter ontspanning. Als u onder doktersbehandeling bent, overleg dan altijd met de arts of een massage mag.

Reserveren van een “ Bewust Samen Zijn” activiteit

Reserveringsmogelijkheden

Iedereen kan via de website www.bijmoedersthuis.nl een reservering maken.

Annuleringsvoorwaarden en wijzigingsmogelijkheden bij deze workshops

Na reservering en betaling is je plek  definitief en kan er niet meer gewijzigd of geannuleerd worden. Je kunt je plek wel overdragen aan iemand anders. Laat ons even weten aan wie je dat hebt gedaan zodat we diegene kunnen verwelkomen.

Aansprakelijkheid bij deze activiteiten

Ik, Claudia de Jongh, ben niet verantwoordelijk voor enige schade, noch door deelnemers, noch door mede-organisatoren in welke opzicht dan ook.

Huur van een ruimte

Aanmelding als huurder

Geïnteresseerde huurders kunnen een kennismakingsgesprek plannen via de website om de ruimtes en afspraken door te nemen. Vervolgens meld deze zich aan via de website als huurder .Vooraf kan men zich ook via de website aanmelden als huurder en dan volgt het kennismakingsgesprek erna. Huurder stemt ermee akkoord dat deze gegevens gebruikt worden om toegang te krijgen tot zijn/haar account op de website van www.bijmoedersthuis.nl en om declaraties te kunnen sturen. Verhuurder maakt gebruik van diverse online systemen om deze gegevens in te verwerken met als doel als communicatiemiddel tussen Bij Moeders Thuis en de huurder.

Verhuurder kan bij het maken van de overeenkomst een borg vragen ter enige zekerstelling.

Betaling huur van een ruimte

Reserveringen van een ruimte kunnen uitsluitend (tenzij anders afgesproken) geboekt worden via de website van www.bijmoedersthuis.nl. De huur van de keuken wordt standaard erbij gerekend tenzij huurder aangeeft bij reservering hier geen gebruik van te willen maken.
Na reservering ontvangt verhuurder een bevestiging per email. Na ontvangst van de bevestiging dient het huurbedrag direct betaald te worden. Wanneer de betaling binnen is dan is de reservering van de ruimte definitief.
Bij langdurige vaste gebruikersovereenkomsten kan in overleg betaling in meerdere delen afgesproken worden.
Wanneer huurder gebruik wilt maken van andere wettelijke betalingsmethoden dan dient deze vooraf daarover contact op te nemen met de verhuurder.
Bij het aangaan van de reservering verklaart de huurder akkoord te gaan met de bepalingen die in deze voorwaarden staan.
Indien een huurder in gebreke is, dan dient deze alle eventueel op de inning vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke zoals administratiekosten, aan Bij Moeders Thuis te vergoeden.

Begin en eindtijd van gereserveerde ruimte(s)

Huurders dienen zich te houden aan de afgesproken gereserveerde tijden. Vanaf de gereserveerde aanvangstijd kan men binnen komen om een activiteit voor te bereiden en de gereserveerde eindtijd dient als sluitingstijd zowel voor de ruimte, als ook de gehele locatie en het buitenterrein. Deelnemers van een activiteit dienen ruim binnen de gereserveerde aanvangstijd en eindtijd aanwezig te zijn. Zowel in de (binnen)ruimte(s) als op het buitenterrein dienen er zich geen huurders of bezoekers ruim voor of ruim na de gereserveerde eindtijd aanwezig te zijn. Mocht er onverhoopt toch meer tijd nodig zijn om af te sluiten, graag de beheerder op tijd informeren i.v.m. het alarmeringssysteem en het afsluiten van het terrein. Er zullen dan wel extra kosten in rekening gebracht worden.

Het groene hek dient pas kort voor en direct na einde van de activiteit geopend c.q. gesloten te worden zodat er geen ongenodigde gasten op het terrein kunnen komen. De huurder kan eventueel vragen aan zijn bezoekers hierbij te helpen.

Bij Moeders Thuis geeft in beginsel geen volledige restitutie bij annuleringen.
We willen uit coulance kijken hoe we je bij noodzakelijke annulering kunnen compenseren.
Indien door Bij Moeders Thuis wordt geannuleerd bieden we altijd compensatie of restitutie.
De volgende condities zijn van toepassing bij annulering van een huurder:

Annuleringsvoorwaarden en wijzigingsmogelijkheden bij verhuur van een ruimte

Mocht de huurder/gebruiker zijn/haar gereserveerde ruimte willen annuleren of wijzigen dan zijn er een aantal voorwaarden van toepassing: Annulering

A) Tot een maand voor aanvang van je activiteit kan je annuleren. De administratiekosten van € 15,00 die inbegrepen zijn in de huurprijs worden altijd in rekening gebracht, dit geld voor iedere reservering. Ook als er een reeks van datums is afgesproken dan wordt voor iedere geannuleerde datum administratiekosten berekend.

B) Bij annulering tussen een maand en 14 dagen zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke huurbedrag.

C) Bij annulering binnen 14 dagen voor het begin van je activiteit ben je het volledige bedrag verschuldigd.

Wijziging

Wijzigen naar een andere datum/tijdstip/ruimte is mogelijk onder de volgende condities:

  1. Er dient 15 euro aan wijzigingskosten betaald te worden.

  2. Slechts 1x mogelijk om te wijzigen naar een andere datum/tijdstip/ruimte

  3. De hoogste huurprijs blijft van toepassing

  4. Datum naar de nieuwe huurdatum is maximaal 2 maanden na huidige huurdatum, mits er ruimte beschikbaar is.

  5. Indien wijziging niet mogelijk is naar een andere datum/tijdstip/ruimte dan blijft alsnog het volledige huurbedrag van toepassing.

Algemeen bij huur van een ruimte

• De verhuurder dient de ruimte achter te laten zoals deze is aangetroffen. Na afloop dient er even gestofzuigd te worden in de ruimtes die gebruikt zijn (denk ook aan de hal). De beheerder draagt zorg dat de rest van de ruimtes goed verzorgd worden, te denken valt aan dweilen, afstoffen, wc schoonmaken, schone thee en handdoeken. Huurder kan de verhuurder op de hoogte brengen als een plek aandacht nodig heeft in de verzorging.

• Koffie en thee is inbegrepen zolang de voorraad strekt. Huurders mogen zelf ook koffie/thee meenemen en achterlaten.

Overmacht verhuur ruimte

In het algemeen geldt dat aan de reservering geen rechten ontleend kunnen worden als verhuurder door overmacht de ruimte niet kan aanbieden (bijv. door brand , gebreken aan het gebouw, geluidsoverlast, verwarmingsproblemen, planningsproblemen e.a.)

Wel zal door verhuurder, in overleg met de huurder, geprobeerd worden om een oplossing te zoeken voor het ontstane probleem.

Aansprakelijkheid bij huur van een ruimte

Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door de huurder, nog door gebruikers, nog door bezoekers. Dit geldt voor mogelijke materiële en immateriële schade ten gevolge van verblijf binnen het gehuurde, als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten.

Geschillen

In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder/gebruikers/bezoekers is het Nederlands recht van toepassing. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de gemeente van verhuurder.