Bewust Samen Zijn - partner?

1-7-2024

Daar sta ik, Claudia, even stil bij afgelopen 6 maanden waarin ik met enthousiaste vrouwen diverse activiteiten heb georganiseerd en beleefd. Vrouwencirkels, energieën van klank en creativiteit, en niet te vergeten de inloopmiddagen. Fijn en soms intensief om ermee bezig te zijn. Veel geleerd over mezelf en in het contact met anderen. Zo is Bij Moeders Thuis stapsgewijs een plek waar ieder mens er bewust mag zijn en geïnspireerd kan worden door anderen of door wat men er ervaart. Dat doet mij goed, dat is juist de bedoeling van dit kleinschalige bewustzijnscentrum.

Aan de vooravond van de zomer wil ik ook alvast wat zaadjes leggen voor de tijd daarna. Het zou wat mij betreft zo fijn zijn als bovenstaande soortgelijke activiteiten gedragen en gedeeld worden door nog meer mensen zodat we ons netwerk en bewustzijn blijven verruimen.

Ik heb nu een concept bedacht en geef hierbij de kans aan geïnteresseerden om zich aan te sluiten. Ik heet het concept welkom met de naam:  BEWUST SAMEN ZIJN

Voor mensen die bewust kiezen om even samen te zijn, kunnen en willen delen, ieder op zijn/haar eigen wijze. Waarbij diverse energieën aan bod kunnen komen. Alles is energie en het kan zich op diverse terreinen bewegen en transformeren. Denk bijvoorbeeld aan energieën als klank, dans, creativiteit, voeding of heling.  Afgestemd op het seizoen, op bepaalde astrologische standen of naar aanleiding van een traditie/gebeurtenis. Waarbij de invulling van de activiteit telkens weer anders kan zijn omdat wij allemaal uniek zijn. Er geen vaste dag of avond persee als leidraad van toepassing is maar waarbij we meer de vrijheid met elkaar nemen om activiteiten te organiseren wanneer dat het beste aanvoelt.

Wat heeft dat voor jou als “BEWUST SAMEN ZIJN” partner dan te betekenen?

   • Je kunt deze activiteit gebruiken om wat jij wilt delen in de wereld te laten zien/ervaren/proeven. Je kunt het als een soort visitekaartje gebruiken, maar dat hoeft niet jouw motivatie te zijn. Het is de bedoeling dat je een mooi programma organiseert en niet alleen maar verteld over jouw praktijk/bezigheden.

   • Je bereid zelf of samen met een andere “BEWUST SAMEN ZIJN” partner de activiteit voor.

   • Communicatie over de activiteit regel je zelf. (op je website als je die hebt, social media kanalen, flyer maken)

   • Op de flyer vermeld je  “BEWUST SAMEN ZIJN”, het logo en het adres van Bij Moeders Thuis. Je kunt zelf het thema aangeven.

   • Bij Moeders Thuis zet de activiteit op de website en zal meewerken in de communicatie van andere social media kanalen. Je levert zelf de tekst en foto’s aan die we kunnen en mogen gebruiken.

   • Om de activiteit voor iedereen betaalbaar te houden zal er aan deelnemers maximaal 15 euro gevraagd kunnen worden.

   • Je hoeft geen huur van de ruimte te betalen.

   • Je zorgt zelf voor wat te knabbelen. Koffie en thee is aanwezig.

   • De BEWUST SAMEN ZIJN activiteit gaat in principe altijd door, tenzij er geen aanmeldingen zijn. Het staat je dan vrij als je wel met iemand de activiteit hebt georganiseerd samen bijeen te komen.
   • Bezoekers kunnen zich via de site van Bij Moeders Thuis aanmelden,  als partner krijg je dan een mail van deze aanmelding. Bij Moeders Thuis neemt contact op met de aangemelde bezoeker van de activiteit. De aangemelde bezoeker dient via een betaalverzoek aan Bij Moeders Thuis te betalen of een afspraak te maken voor een contante betaling.
   • De algemene voorwaarden van Bij Moeders Thuis zijn van toepassing.  (met name goed om het afmelden van bezoekers erop na te lezen)
   • De financiële compensatie voor aangemelde huurders die NIET een rittenkaart huur ruimte X hebben aangeschaft:
   • 25% van de omzet is voor de Bewust Samen Zijn partner
   • 25% van de omzet wordt gedoneerd in het gele huisje waarin geld gedaan wordt voor mensen die niet veel te besteden hebben maar graag willen komen naar een BEWUST SAMEN ZIJN activiteit.
   • De andere 50% van de omzet is ter compensatie dat de ruimte gebruikt wordt en voor de marketing ondersteuning. Zo helpen we elkaar. Komt er niemand, kost het je qua huur niets, komen er een paar mensen dan levert het je altijd wat op. (financieel misschien nog niet direct maar op andere vlakken en het doorwerken van wat je hebt gedeeld kan veel teweeg brengen)

  •  

   • De financiële compensatie voor aangemelde huurders die WEL een rittenkaart huur ruimte X hebben aangeschaft :
   • 50% van de omzet voor de Bewust Samen Zijn Partner
   • De andere 50% van de omzet is ter compensatie dat de ruimte gebruikt wordt en voor de marketing ondersteuning. Zo helpen we elkaar. Komt er niemand, kost het je qua huur niets, komen er een paar mensen dan levert het je altijd wat op. (financieel misschien niet zoveel maar op andere vlakken en het doorwerken van wat je hebt gedeeld kan veel teweeg brengen). Organiseer je samen een activiteit dan delen jullie de omzet van 50% met elkaar.

  De “BEWUST SAMEN ZIJN” inloop momenten wijken in het concept iets af:

  Dat zijn momenten die vooraf in de agenda staan en waar het vrij toegankelijk is om te komen en gaan wanneer bezoekers willen. Momenten waarop je in het NU gaat staan en ervaren of je nu iets in actie wilt doen of juist helemaal niet. Spontaan doen wat er op dat moment mogelijk en nodig is. Gewoon kletsen en/of energie uitwisselen met gelijkgestemden , kleuren, zingen, labyrint lopen, stil zijn, genieten van een theetje. Noem maar op, bedenk het zelf of laat het ontstaan….

    • Mensen hoeven zich er niet voor aan te melden, dus de “BEWUST SAMEN ZIJN” inloop momenten gaan altijd door.

    • Er is niet direct een financiële compensatie wanneer je je inzet om de inloop mogelijk te maken maar het kan heel verrassend en fijn voor je zijn om er gewoon te ZIJN.

    • Er staat een donatiepot (blauw huisje) waarin een donatie gedaan kan worden door bezoekers die spontaan langs komen. De inhoud van de dag dat je je vrijwillig inzet is dan voor jou.

   Hoe meld je je aan als “BEWUST SAMEN ZIJN” partner?

   Stuur een mail naar info@bijmoedersthuis.nl of app naar Claudia (06-42 11 51 71) en vertel over je programma aanbod en wanneer je een “BEWUST SAMEN ZIJN”  activiteit zou willen aanbieden. Ik, Claudia neem dan contact met je op.

   Ik ben benieuwd wie er op dit pad komt en wat hieruit gaat ontstaan…..

   Verkorte versie:

    

   “BEWUST SAMEN ZIJN”  activiteiten

   1. JE BENT WEL AANGEMELD ALS HUURDER MAAR JE HEBT GEEN RITTENKAART AANGESCHAFT

   Je huurt zo af en toe een ruimte of bent van plan om een ruimte te gaan huren. Je stemt met Claudia af wanneer je de Bewust Samen Zijn activiteit ongeveer wilt organiseren. Je reserveert vervolgens zelf deze activiteit en vermeld dat het om een Bewust Samen Zijn activiteit gaat. Er worden dan geen huurkosten doorberekend.

   Compensatie:

   • 25% van de omzet voor de Bewust Samen Zijn partner
   • 25% van de omzet naar het gele huisje (minima)
   • 50% van de omzet voor BMT

    

    2.JE BENT WEL AANGEMELD ALS HUURDER EN JE HEBT EEN RITTENKAART AANGESCHAFT

   Je hebt een rittenkaart aangeschaft en gebruikt deze om ruimtes te huren. Je stemt met Claudia af wanneer je de Bewust Samen Zijn activiteit ongeveer wilt organiseren. Je reserveert vervolgens zelf deze activiteit en vermeld dat het om een Bewust Samen Zijn activiteit gaat. Er worden dan geen huurkosten doorberekend.

   Compensatie:

   • 50% van de omzet voor de Bewust Samen Zijn Partner
   • 50% van de omzet voor BMT

    

   “BEWUST SAMEN ZIJN” inloop momenten– gaan altijd door

   Iedereen (na prettige wederzijdse kennismaking) kan een inloop organiseren in overleg met Claudia.

   Compensatie:

   • De inhoud van de donatiepot van de betreffende dag (blauwe huisje) is voor diegene die de inloopmiddag organiseert.

   Ben je nog geen aangemelde huurder? Meld je dan aan en laten we er met elkaar voor gaan!